06-2-2017

a musica e os murosque toca a gaiteira 
unha foliada un hino
o que toca e secundario

o importante e que a musica
peta nas portas desta prision


pipas