21-9-2018

raios do equinociocomo debuxando un ser
os segundos raios do sol
neste parque da bouza
polo tempo do equinoccio
debuxando un posible
ser dos boscos