22-3-2015

manuel antonio illa malveira

 

 

equinocio de primavera eclipse

lúa nova e unha das mareas

máis máis altas do século

por manuel antonio o poeta

e nós chegamos a rianxo

cando se retiraba a marea

 

 

manuel antonio poeta do mar

rianxo a ría e fora mar aberto

a travesía o camiño certo

o teu paquebote abordar

 

illa malveira das arousas

a manuel antonio homenaxe

nós subimos ao barco de pasaxe

ondas de catro a catro e foulas

 

desabitada pequena malveira

á beira da illa da cortegada

a nosa homenaxe trazada

polas túas palabras ventureiras

 

oitenta anos despois

na malveira erguido o monolito

e no barco fronte á illa

recitados os versos dos amigos

 

 

e logo no auditorio de rianxo seguiu

homenaxe nas voces dos veciños e poetas

no mar e na terra interviron xosé luís axeitos

xesús santos suárez fernando quintela gallego

xosé luí méndez ferrín adolfo muiños

anxo angueira marta dacosta f. r. lavandeira

alexandre neriu manuel rivas ana romaní,

cesáreo sánchez e a aula da cultura

musical da mariñeira rianxo