23-6-2013

solsticio lua e lume
solsticio de vran

e noite das fogueiras
amiga ti que vas queimar?

solsticio lua chea
con lume ou sen lume
que vas queimar que che pesa?

este lume ritual
calor que nos aparta
luz que axuda a respirar

lariño