06-9-2016

palmeiras da muralla

 


coidadas polo festival

as palmeiras das murallas

de salvaterra

resisten ao picudo vermello

se cadra non lle sentan

ben os poemas