03-5-2013

regalaste un pouco escura
cada sorriso ou cada dor
cada grande ou miúdo sentimento
pinta o teu espirito dunha cor

e para acompañar os teus versos
tamén as veces ti te pintas
os cabelos os ollos os beizos
e regálaste en escuras fotografias

lariño

olian  poemas escuros e negros 

rochinovoavazquez.blogspot.com
foto juan víctor seara