02-3-2014

décimas do encontro
décimas jarochas do encontro
galaico mesoamericano


o encontro en compostela
identidades coa lúa
na ciranda e nas dúas
a travesa a oliveira,
amigos e compañeiras
platicar é todo un rito
o copal no braserito
mitos poemas e trovas,
vella cidade tan nova
e a noite déunos un bico

na cidade do sarela
mesoámerica e galiza
oceánica organiza
identidade na entrega,
as memorias que se regan
da malinche a rosalía
que chidas cosmogonías
terra mar aldea casas,
que non se apaguen as brasas
foi mui rica a travesía

a iolanda arturo
gabriela roberto e artur

na foto a milenaria árbore

de el tule en oaxaca

manolo pipas