14-11-2016

a cita e a lua

 

 

escribícheme outra vez

despois de todo este tempo

deixáchete por fin ver

e pediche o mesmo ca min

na cea e logo nun café

 

contache de vos os tres...

debéu ser por esta lúa

logo foi o que pensei

 

lariño