02-12-2010

felinos

marcado o seu territorio
o xogo ou a pelexa
e o solitario e adulto macho
algo quere ou non quere
coa pequena femia

lariño