12-12-2014

9 venres rotondiano

 


outro mencer na rotonda

venta e a chuvia ameaza

axeitamos un coberto

chega o café coas bolachas

 

entra un feixe de estudantes

de coia dous co seu mestres

e van facer entrevistas

deste grupo consecuente

 

a voz dos empobrecidos

nun carro en megafonía

vai anunciando a manifa

da rotonda da utopía

 

a señora rosa trae

unha empanada de xoubas

hai agullas de alfageme

patatillas queixo e froitas


a tarde vai de vagar 

polas sete agardando

desmontamos e en travesas

xuntámonos polo barco

 

o cronista de coia