13-6-2011

movilizacions 15 m


cando os entendidos

e listillos en politica e socioloxia
din que as movilizacions dos indignados
do estado español non teñen paralelismo
cos movimentos de tunez e exipto
cecais teñan algunha razon
pero sobre todo falan co medo
de que destas movilizacions
poida xurdir un movimento
que derrube algun goberno
e facerlle algunha pupa
á monarquia e ao sistema

importantes accions de rua
tiveron represaliados
algunhas das principais acampadas
foron levantadas hoxe
para seguir nos barrios
na rede e con asambleas
e movilizacions puntuais
pero da de barcelona dividida
so marcharon os moderados

alguns non esperabamos moito
outras esperaban mais

o cronista