02-8-2015

no asasinato de duas cativas                na memoria de candela e amaia


as palabras da dor e as consignas

a música e a dor e o silencio

e estas olladas perdidas

na concentración de repulsa porque

un pai separado matóu ás súas cativas

cando llas tiña que entregar á sua nai

 

...as cicatrices do noso fracaso...

escoito dun texto de lupe ces

e outras feridas que non curan

nesta sociedade medio fracasada

 

entre as olladas perdidas

a pesares de todo e de todas

o vento ás bandeiras dalles vida