24-8-2016

en funcions

 


como hai oitenta anos

o estado español en guerra

daquela coas armas

agora coas palabras

e as leis postfranquistas

que nos teñen atados

 

hai oitenta anos

con dous gobernos

cun desgoberno en funcións

nos últimos oito meses

 

o cronista