28-4-2010

campos abandonados

muitos campos están abandonados

abandonados os muiños e os regos

e a auga desvíase e baixa polas corredoiras

desfacendo o traballo de moitas xeraciónse no solpor tamen baixan

os xabarins entre os soutos e as leiras

desfacendo os ultimos traballos das familiasno medio da corredoira duas crias xogan

e tamen xoga na casa a nena que naceu na aldea

logo de mais de vinte anos sen nacementosas chozas 24-4-10