07-6-2017

libre naturezachegan uns e outras ao panel
a colar cartaces con mensaxes
pero nada pegarán tan libre
como as ventureiras nubes
e como esta inmóvil
árbore das piñas

en samil