04-6-2018

familia rio apoio mutuo

 

 


na aldea de cerdeiros
concello de río terra de tribes
estrella e luis quedaron sen fogar

ai o río navea e as súas pontes
ai as cerdeiras e os seus froitos
as pontes do apoio mútuo
os froitos da solidariedade

no val do río navea
antiga deusa da fecundidade
fecundo o apoio mútuo

manolo pipas