27-3-2014

río e terra neira vilas
Río ulla

Augas de mil regueiros,
de choiva e manantío,
augas que choutan sobre o tempo,
que agurgullan,
que lúen pedras e raíces
e cantaruxan na escuma.
Augas de morte e vida
que apousan nos relanzos.Desta terra

Auga, pedra, sol e vento
aquí a ledicia é tanta
que todo rebule e canta
e o Ulla vaise contento.
Teño nesta terra asento
e un sentimento profundo
un amor vivo e rotundo
polo val onde nacín,
levo a Gres dentro de min
son deste anaco de mundo.


Xosé Neira Vilas


versos do libro dende gres
para ler no recital
entre poetas e cantoras

imaxe da pedra-homenaxe
nas insuas de gres
no medio do río ulla