09-9-2019

sobreira de paramosa sobreira de paramos
ten a copa ben aberta
vella arbore da cortiza
suspira polas colmeas
as abellas e o mel
miña querida sobreira