20-3-2011

polos dereitos humanos
cuarta cronika

da penultima guerra

guerra
unha nova guerra
din que van liberar ao pobo libio
e porque non liberan tamen
ás saharauis aos palestinos
aos chiapanecos ás mapuches
e a outros pobos que tamen
merecen eses dereitos humanos

polos dereitos humanos e a paz
desobedece todas as guerras