01-8-2015

o estreito e o tunel

 


ese paso de calais

ese estreito de dover

ese canal da mancha

ese chamado euro-túnel

coas vias manchadas de sangue

dos inmigrantes das terras

antes saqueadas por eses

imperios francés e inglés

e agora polos seus gobernos

e as occidentais multinacionais

 

o cronista