17-7-2013

xullo 17 de xullo
gostame pensar e escribir

sobre a vispera do dia sinalado
e tamén sobre o día despois
pero non me gostan estes dias
do pasado tan presente

que é o que proboca
uns feitos moi trascendestes?
que pensan os que van a actuar?
que é o que cambia o dia despois?

hoxe é 17 de xullo
e hai 77 setentesete anos
faltaban poucas horas
para que os fascistas
deran o golpe de estado

hoxe os seus herdeiros
desgobernan os restos
do estado post-franquista

o cronista