19-12-2017

caese a casacoma as follas das árbores

neste tan longo outono
vai caindo esta casa
pero máis lentamente
en varias estacións
primeiro a coberta
e logo por dentro
a casa vaise caíndo
vaise caíndo
caíndoh
oh

casco vello
do vicvs