10-10-2013

froitos do outono
vai menos tempo de luz

baixan as temperaturas
chuvia e vento volta o sol
estes frotos que maduran

vai avanzando o outono
coas últimas colleitas
formas tamaños sabores
destes froitos da nai terra

lariño