03-5-2012

a muller da esquina
unha muller de mediana idade

que case nen me coñece
cando paso polo barrio
sempre me sauda

esta muller rumana unhas veces está
na esquina da panaderia
outras na porta do supermercado
ou na esquina da fruteria
e so me coñece de entrar neses lugares
e pola moeda que algunhas veces
lle deixo na sua cestiña
que agradece cun sorriso
e cun que dios le bendiga

con tacto dixenlle que non me diga asi
que non teño nada con ese señor
e miroume ben rara e seria

os seguintes dias
as veces so me da as gracias
pero outras non se lembra
e bota a sua fraseciña
eu poño cara rara
e ela bota a man a boca

manolo pipas