17-3-2019

guerra


guerra
guerra de un contra outro
guerra de outro contra un
guerra contra ti
guerra contra vos guerra contra eles
guerra contra nos guerra contra min
escarceos conflicto batalla
desembarco bombardeo
guerra civil guerra bilateral
guerra rexional guerra continental
guerra mundial   GUERRA NUCLEAR
como esta non chegou podo seguir o poema
accion pacificadora limpeza etnica
accion humanitaria danos colaterais
guerra pola guerra
guerra para a guerra
guerra baixo a guerra guerra sobre a guerra
guerra contra a guerra
guerra antes da guerra
guerra despois da guerra
guerra coma guerra ponto e coma guerra ponto e
seguido guerra ponto e aparte

refuxiados desprazados   de sa pa re ci dos
guerra relixiosa guerra quimica
guerra politica guerra colonial
guerra economica
guerra oeste este  guerra norte sur
guerra de baixa intensidade
guerra de media intensidade
guerra de alta intensidade
GUERRA TOTAL
GUERRA PONTO FINAL

NON
hai reposta
         NON Á GUERRA


do libro marzo abril
e outros naufraxios  4-99