15-2-2012

o buraco da pedra
unha gran pedra de granito

cecais roubada no monte
agora ocupa un parque publico
á beira do rio nesta cidade

o seu bucaco coma xanela
olla unhas poucas arbores
os bidueiros deste parque
fillos doutros troncos livres
cecais do mesmo lonxano monte
da roubada pedra da xanela buraco

lariño