14-9-2012

bosque das chozas
gosto do pequeno bosque das chozas

en cada estacion en cada mes do ano
coas suas cores e luces e cos seus matices
cos seus matices nas distintas fases do dia

gosto do pequeno bosque das chozas
a terra as ervas os silenciosos insectos
os arbustos os cantos das aves e os carballos
como os avós coa memoria do pequeno bosque

gosto deste pequeno ecosistema de vida
arriba as inaccesibles puntas das arbores
e abaixo o rego coa sua auga susurrando
e os pequenos fentos do bosque das chozas

lariño