15-6-2014

das insubmisas xornadas
na palabra insubmisión
cada letra vai ao seu ritmo
pero todas teñen a mesma meta
e ningunha letra vai perder

nas últimas crónikas
aparecen estas palabras
militarismo tirano militar
xefe de estado paz...
palabras que nos doen

nen guerra que nos mate
nen paz que nos oprima
25 anos de insubmisión
canto gañamos canto perdimos?

imaxe das insubmisas xornadas
onte falamos da desobediencia
e perdímonos entre palabras
www.nonaogastomilitar.org

o cronista