01-6-2014

estrela de mar
recén chegada á praia

pequena estrela de mar
da miña amiga que sabes
que me podes contar?

pequena estrela de mar
que tes cinco puntas
porque non contestas
a miña pregunta?

lariño