06-12-2013

perdido zapatiño
esquecido este zapato

pola escola de idiomas
pequeno pe minimo canto
da cativa lúa ou aurora

lariño