11-8-2018

mapa vexetalamieiros salgueiros e carballos
estas árbores debuxan un mapa
unhas illas un país imaxinario

na bouza