02-1-2012

solpor na aldea
solpor de inverno

sobre o val do rio ulla
solpor sobre a casa
do cativo balbino
solpor sobre a aldea
do neno lelo da nena sara

solpor sobre gres
a aldea de neira vilas
dias antes do solsticio

manolo pipas