02-1-2014

banco e fonte
meu vello banco de pedra

mesmo á beira da fonte
mollado hoxe non estás
para que eu en ti repouse

agora non teño sede
mais non podo rexeitar
esta auga de castrelos
vella amiga do lugar

lariño