08-9-2014

chejov nas travesas

 


antón chejov

é un médico escritor

ou un escritor médico

a antón chejov acompañao

a dor persoal e colectiva

e tamén un fino humor

nas súas narracións

e obras de teatro

 

a boa literatura

tamén é unha terapia

escribila lela compartila...

terapéutico este espacio

 

la farmacia de a. chejov

foi unha rica interpretación

dos textos e da vida do mestre ruso

por ángel simón no bar hipólito 


hai cento e pico anos o autor

recupeŕabase das súas doenzas

na península de crimea

ai nesa crimea que tan pouco

aprendeu do escritor de terapias


e seguimos a falar da obra

do autor e do teatro

das nosas vidas e do lokal

 

pipas