06-2-2011

palabras codices libros


         a cuauhtémoc peña


canta historia hai dentro destes muros
entre estes muros na rua canta memoria
libros e mais libros so libros no corazon
da cidade de mexico tecnochtitlan

aqueles poucos codices de amate
glifos pinturas ideograficas prehispanicas
que se salvaron da quiema dos catolicos
agora reproducidos en papel

o popol vuh dos mayas quichés
a poesia oral de nezahualcoyotl
o gobernante coyote con outros bardos
en libros de papel de distintas edicions

un mercadillo popular de libros
na rua debaixo dunhas lonas
libros usados libros rexeitados
en decembro merquielles un
agora lles fago esta cronica

as voltas da historia
da memoria da palabra
palabras codices libros
o amate o papiro
o papel a internete