07-6-2013

da fuxida
sobre a muralla da tua cidade

corre unha muller anonima
na tarde do xoves

lonxe destas pedras cheas de vida
ti segues fuxindo de todos nós
porque corres!?

lariño