21-4-2016

na metade do globo ecuador

 


na metade do globo

treméu o mar e a terra

entre o pacífico e os andes

eses que case sempre dan vida

 

na metade do globo

onde as terras son do sur

o mestizo ecuador golpeado

entre o pacífico e os andes

7.8 ese número cruel

na metade do globo

 

desde europa


As condicións neses lugares

do Pacífico eran tráxicas

antes da traxedia ...


estibaliz desde ecuador