01-7-2012

esprimindo paixons
esprimindo as tuas paixons

nacen pezas de ceramica
revelando o seu misterio

as laranxas os limons
mans sobre barro e froitas
e o branco sobre o negro

esprimindo as emocions
saen estas poucas palabras
que enchen o vaso de versos

soedade dos corazons
esprimir  e  compartir
cos grandes e cos pequenos

pipas