16-9-2020

árbore e bancoé moi alta a árbore
e longo é o banco de pedra
a árbore sempre chea de vida
pero hoxe o banco está baleiro
e séntome nel a escribirlles

praza de compostela