16-7-2012

solitaria pomba
esta pomba

branca e con pintas
baixando as escaleiras
do museo do marco

ai solitaria pomba
da paz que nos traes
que nos contas

lariño