22-8-2012

memoria de nomes e feitos
a praza é un símbolo colectivo

como outros espacios publicos do pais
pero ese muro está manchado de sangue
pola presencia dun so nome escrito

esta praza ten ferida a memoria
pero con ela vai seguir o camiño
cos nomes e cos feitos silenciados

os vosos nomes e os vosos feitos
mestre avelino pousa antelo mestre
seguirán camiñando na memoria colectiva

imaxe da quintana