08-2-2013

das arbores de castelao 7
dos corazóns de árbores e homes


a árbore dos dous corazons
foi talada onte a mediodía

o corazón partido
da imaxe das arbores de onte
foi arrincado pola tarde
como outros bermellos corazóns

hoxe a que árbores
e a que corazóns lles tocará !?

e os corazóns dos homes !?

o cronista