27-2-2020

de zaldibar a wuhan


escribo desde o planeta do lixo
desde vigo a zaldibar e wuhan
lixo lixo e máis lixo

lixo de mineiría e industria
desperdicios alimentarios
escombros da construcción
asasinos desperdicios químicos
e miles de toneladas
de desperdicios sanitarios
desde xeringas a marcarillas

lixo tratado lixo mal tratado
e sobre todo lixo sen tratar
este planeta industrial
é un grande basureiro

un inmenso basureiro
pero so é un punto de lixo
un puntiño no medio do cosmos