23-7-2020

galaxia ese barco


setenta anos de galaxia
tempo abondo unha vida
a decana editorial
ten moita sabiduría
un vintecinco de xullo
con prosa e con poesía
foi botado este barco
na compostela franquista
por galeguistas prudentes
con loas a rosalía              

este barco de memorias
do sarela foi pros mares
tocóu portos subiu ríos
fixo moitas amistades
mais tamén pechóu as portas
a outros patriotas pensares
sacando algo de borralla
con piñeiro e con freixanes 
toca agora ao fran castro
maniobrar con esta nave

setenta anos de galaxia
tempo abondo unha vida
a decana editorial
ten moita sabiduría...