18-11-2013

a arbore e os simbolos
esta árbore das montañas

do frío e da rexións do norte
esta árbore símbolo da vida
da familia da comunidade...

moitas ábores como a da imaxe
puxéronas estes días nas prazas
para preparar unha festa
á que falta aínda mes e pico!
porqué tanta presa!?

ás veces as árbores
non deixan ver o bosque
estas árbores non nos deixan
ver a praza o barrio a cidade...

o cronista