02-1-2020

da noite dos tempos


iso ven da noite dos tempos
din das nosas lendas e símbolos
e pedras os nosos vellos
entre nós a terra e os astros
un suspiro do universo