26-2-2020

vertedeiros


de bens a zaldibar
vertedeiros estercoleiros
todo o planeta industrial
é un grande basureiro

en zaldibar dous mortos
en bens un morto no 1996
que nunca apareceu