30-10-2013

nacidos para currar
nacido para currar
no casco levas escrito
e ti compartes con todos
a tua bota de viño

nacido para currar
e reclamar os dereitos
cando tocou facer folga
tampouco tiveche medo

nacido para currar
en profundas galerías
vas a setecentos metros
baixo terra polas fillas

nacidos para currar
mineiros de profesión
picadores transportistas
sofridores do carbón

jose luis é o do casco
berto o da bota de viño
e seis foron os mineiros
e cruel o seu destino

nacidos para currar
mineiros de pais mineiros
seguirán baixando ao pozo
entre o respeto e o medo

o cronista