10-1-2021

as favelas de madrid


centos de chavolas
xuntas como nunha favela
a villa-miseria de madrid
chámase cañada real

pero hai máis miserables    
na realeza española
na moncloa en génova
na porta do sol

nas electricas ...