01-2-2012

de perfil e de fronte


envolventes as palabras

é un espacio coordinado por manolo pipas
comunicador da palabra escrita e orallibros persoais
- marzo abril e outros naufraxios 99
- viaxe ao pais das nubes as comunidades
o consello indixena e a outra campaña 06
- a milpa e o paliacate
nos camiños do outro mexico  09

- historias das travesas

e do bar hipólito  2014

- o barco a rotonda e nós 2015

todos editados polo autor


en libros colectivos
-vis à vis, trinteseis poemas e una idea 97
- a porta verde do setimo andar   2007
- XXlll festival da poesia do condado 2009

- sétimo andar poesía alén 2010
- pie de foto poesía y fotografía oaxaca 2010
- pegadas 2011

- sétimo andar 2012

- 150 cantares para rosalía, dixital 2014

- 10 anos na porta 2015

- aldeas sen voz 2016

- xxx festival da poesía do condado 2016

- manuel maría libro colectivo de homenaxe 2017

- poemas ao che  2017

 

en cadernos e revistas

- a pedra moura   - o berro seco  

- ar! revista galega antimilitarista

- xo! a voz que para as bestas

- a xanela       - inzar razóns

- 2000 razóns pola paz palabra solidaria

- círculo poetico aberto 

- artelixo parnalixo  - elipse

- guieiros de xermolos...

na musica
alguns poemas foron musicados
e grabados
en discos e-ou maquetas

por anamoura, camaxe, cantares do brión,

majerit, marful, os carunchos ,

servando barreiro , muxicas, tarxa

casimiro,  os carambolos, roxana

mouriño , pedro román
sobre rodas e amelia escalante
...
que aparece na primeira imaxe


unha aperta de palabras